Společnost přátel Nikose Kazantzakise

Naším hlavním cílem je udržet a šířit odkaz a myšlení velkého spisovatele a básníka Nikose Kazantzakise (1883-1957).

Společnost si v rámci svého ideového zaměření klade dlouhodobé i krátkodobé cíle.

V dlouhodobém zaměření rozvíjí kulturní osvětu česko-řecké vzájemnosti, rozvíjí oboustranně poznání kultur obou zemí v jejich blízkosti i odlišnostech.

Přispívá k porozumění a přátelství mezi českým a řeckým lidem, zejména mezi vzájemnými menšinami žijícími na území obou států. V rámci svého ideového zaměření spolupracuje na úkolech dalších specializovaných organizací a institucí obou zemí.

V krátkodobém zaměření pořádá jednotlivé kulturní, vzdělávací a zábavné akce, zejména ty, které jsou zaměřeny konkrétně na život a dílo Nikose Kazantzakise.

Společnost přátel Nikose Kazantzakise je českým členem Mezinárodní společnosti přátel Nikose Kazantzakise (Διέθνης Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη – International Society of Friends of Nikos Kazantzakis) se sídlem v Ženevě.